מכירה פומבית מס' 107

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים - עמלת רוכש 22%

8 מאי 2018
פתיחה $120
הערכה $500 - $800
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

אוסף של 28 ספרי ילדים, ספרי לשון, ספרי שירה, פיוט, וסיפורת. שנים: 1864-1957

* דיואן ר' יהודה הלוי, הוצאה ראשונה מתוך ספר ישן, מגלה ראשונה כוללת פ"ו שירים עם הקדמה והערות מאת שד"ל. ליק, 1864.

כרוך עם עט סופר לרד"ק, הוצאה ראשונה, חברת "מקיצי נרדמים". ליק, תרכ"ד [1864].

וכרוך עם הערות ותקונים ל' תשובת הגאונים והדיואן, הוצאה ראשונה ע"י חברת מקיצי נרדמים. ליק, תרכ"ה-תרכ"ו, 1866.

* גזע ישי נכבדות מדובר בו מקורות ותולדות יואש מלך יהודה ומפלת עתליהו על פי ה' ביד יהוידע הכהן, שיר בחמשה חלקים מאת מאיר הלוי לעטעריס. וינה, 1885.

* נעים זמירות שמואל או יליד כנור ספר כולל זמירות ושירים, מאת שמואל חיים זלמן איש טריאסטי. דראהאביטש, תרמ"ו [1886].

* ספר אוצר השרשים, ובו נכלל אוצר הלשון לתחית השפה. ללמד בני יהודה קסתעט סופר מהיר, במלאכת הדבר והכתב מאת מבי"ט, חוברת ראשונה. הברדיטשוב, תרנ"א 1891.

* ערום ראה רעה ונסתר, ספור בימי אחאב מלך ישראל, כרוך עם אהבת אחים, ספור בימי שפוט השופטים. ספורי ילדים למקרא ולשעשועים לילדי ישראל, מאת אברהם מרדכי פיורקא. ווארשא, תרנ"ג 1893.

* מאמרי יעקב הבכרכי על דבר קדמות הנקודות והטעמים. ספר אשתדלות עם-שד"ל, בשני חלקים, מאת יעקב בכרך. ווארשא, תרנ"ו 1896.

* דיואן, מאת רבי יהודה בן שמואל הלוי, [ספר ג], שירי קדש. חסרים שני דפים ראשונים ובהם דף השער.

כרוך עם דיואן, ספר כולל כל שירי אביר המשוררים יהודה בן שמואל הלוי, מוגהים ומבוארים על ידי חיים בראדי, ספר שני, שירי חול. ברלין, תר"ע 1909. חסרים מספר דפים בסוף הספר.

* Misnaic Hebrew and its relation to Biblical Hebrew and to Aramaic, a grammatical study. אוקספורד, 1909. ללא כריכה וללא דף שער.

* Italian Fantasies, by Israel Zangwill. לונדון, 1910. כתמי זמן.

* The next religion : a play in three acts, by Israel Zangwill. לונדון, 1912. כתמים בדפים הראשונים.

* כתבי יהושע ברזילי (איזנשטאט) לזכר חצי-היובל של עליתו לא"י, הוצאת חבר סופרים. יפו, תרע"ג [1913]. כריכה מנותקת, ושדרה מפורקת.

* קבוצת שירים, ענטהאלט ציון און פאלקס-ליעדער אין העברעאיש, אידיש או ענגליש מיט נאטען, Jewish national and Zion songs, in Hebrew, Jewish and English, with music. הוצאה שניה. ניו יורק, 1918.

* The Jewish Child's Bible Stories, by by Addie Richman Altman, part II from Deborah to the Maccabbees. ניו יורק, 1923. מהדורה מוקדמת מזו המצויה בספריה הלאומית.

* המלון השלם, עברי-אנגלי, עם הוספת רשימת ראשי התבות השגורים, מאת פץ ארנולד-קלנר ומ. ד. גרוס. לונדון, תרפ"ד [1924].

* סטינוגרפיה עברית, מאת ד"ר פ. שרגורודסקה. ברלין, תרפ"ה [1925]. מעטפת מנותקת.

* Deutsch-hebräisches Wörterbuch, von S. M. Laser und H. Torczyner. ברלין, 1927.

* Hebrew stories I-IV, כולל את הסיפורים הבאים:
אמש, מאת דב קמחי. ירושלים, תרפ"ח [1928].
רב אבא, מאת ז. י. אנכי, ירושלים, תרפ"ז [1927]. עם ציורים מאת ראובן.
אהבה, רומן, מאת א.א. קבק. ירושלים, תרפ"ו [1926].
עולם עובר, תמונות וציורים, מאת מ. בן-אליעזר. תל אביב – ניו יורק, תרפ"ח [1928].

* אלמנך מצפה, כולל פרקים לדוגמא מרוב ספרי-הפרוזה המקוריים שיצאו בשנת תר"ץ, בעריכת אשר ברש. תל-אביב, תר"ץ [1930].

* דקדוק ארמית בבלית, מאת ק. לויאס. ניו יורק, תר"צ 1930.

* לקסיקון למלים זרות (מלים, אמרות ובטויים לועזיים) מאת יהודה גור (י. גרזובסקי), מהדורה שלישית. תל-אביב, תש"ה [1945].

* ארון בבה, אל"ף בי"ת לילדים מאת ארנה קנלר. הוצאת ראובן מס תל-אביב. ירושלים, תשי"- [1950's].

* Jerusalem is called Liberty, by Walter Lever. ירושלים, 1951. כריכה מנותקת.

* מילון למונחי צבא, מאת אברהם עקביה, בעריכת סעדיה ר. גולדברג. חיפה, 1951.

* מבטאי שפתנו, מחקרים פונטיים-היסטוריים מאת יחיאל גדליהו פץ גומפרץ. ירושלים, תשי"ג [1953].

* ילדי מחתרת, ספור על המרד בגטו של ורשה, מאת אלחנן אינדלמן, מצויר על ידי לסלו מטולי. הוצאת לדור, ניו יורק, 1953.

* אלדד הדני, אגדת עם, מאת ד"ר זאב חומסקי, מציר על ידי לורנס דרס. הוצאת לדור, ניו יורק, 1953.

* מילון למונחי המוסיקה, הקדמיה ללשון העברית. ירושלים, תשט"ו [1955].

* Classical Hebrew Composition, by J. Weingreen. אוקספורד, 1957.

מצבים שונים, מצב כללי טוב.

קטגוריה
אוספים, קטלוגים, וספרי תולדות