Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $150
הערכה $300 - $400
נמכר ב $464
כולל עמלת קונה

36 גלויות 'שנה טובה' עם תצלומים ואיורים מהווי בית הכנסת בימים נוראים ובחגי תשרי - הוצאות שונות, מרביתן הוצאות אמריקאיות שהודפסו בגרמניה, אחת בהוצאת 'יהודיה' [ורשה], ראשית המאה ה 20.

ביניהן גלויות המתארות את ההליכה לבית הכנסת לתפילת 'כל נדרי', ברכת 'שנה טובה' בפתח בית הכנסת, הוצאת ספר תורה, הקריאה בתורה, החזן, הגבהת התורה, ארבעת המינים בשעת הניענועים, ועוד.

6 נשלחו בדואר, מצב טוב מאד.

 

קטגוריה
גלויות וכרטיסי שנה טובה