Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $300 - $600
נמכר ב $317
כולל עמלת קונה

קלסר ובו אוסף חשוב של מכתבי רבנים ואדמור"ים.

בין הרבנים המופיעים נציין:

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אליעזר כהנא מספינקא [דברי אגדה והלכה], מכתב בחתימת רבי יעקב לנדא אב"ד בני ברק, מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר מנדבורנא רבי חיים אלטר דוד לייפער [פסק הלכה בענין השינוי במטבע ברכת "המוציא לחם מן הארץ"...], מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי ישכר בער לייפער [דברי חיזוק לבחור שימשיך לעיין במשנת הרבי...], מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי מאיר בראנדסופר, מכתב בכתב ידו של האדמו"ר מסדיגורה רבי אברהם יעקב פרידמן ["המוסיף בעבודת ה' מוסיפין לו בתורה..."], מכתב בכתב ידו וחתימתו של המשפיע החסידי רבי אברהם אלימלך בידרמן, מעטפה מיוחדת שיצאה לרגל יום ההולדת ה 85 של האדמו"ר מליובביטש, איור דיוקנו של האדמו"ר מקאזמיר, מכתב כפי הנראה בכתב ידו של רבי חנניה ליפא דויטש, ועוד.

האוסף לא נבדק ביסודיות.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
מכתבי אדמור"ים