Winner's Unlimited - מס' 105

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 פברואר 2018
פתיחה $150
הערכה $250 - $400
נמכר ב $232
כולל עמלת קונה

אוסף פרטי נייר השייכים לרחל הירשפלד - אשר היתה מראשוני המתיישבים במושבה ראשון -לציון. תצלומים, מכתבים, ופרטי נייר אישיים. סוף המאה ה 19 וראשית המאה ה 20.

בין הפריטים מופיעים:

* שטר מכירת קרקעה הפרטי בראשון לציון לארוסה עם חותמת רשמית של 'ועד עדת ראשון לציון' וחתימות העדים ראשי הועד ['בפנינו עדים ח"מ באה העלמה רחל הענא בת ר' אליהו מאיר הירשפלד ואמרה הוו עלי עדים איך שאנכי ברצוני הטוב בלי שום אונס והכרח הנני מוסרת את נחלתי פה בראשון לציון בערך 30 דונם קרקע מהם נטוע כרם ומהם נטוע שקדים לארוסי מר יעקב צבי מייזל...'], גלויות שנשלחו אליה עם ברכות ליום הולדתה ולנישואיה. כתובתה [מודפסת בחלקה בדיו זהובה עם חתימות אלחנן אליעזר שליט, ויהושע דב בן מן, וחתימת שו"ב ראשון לציון ר' יעקב מרדכי זינגער - תר"ס].

* 27 תצלומים מתקופות שונות בחייה, בעיקר תצלומי פורטרט מאז היותה ילדה ותצלומים משנות בגרותה, מרבית התצלומים סביב שנת 1900 [תמונות קבינט גדולות עם מצע קרטון מקורי של הצלם, ותצלומים בפורמט רגיל].

* מכתבים משפחתיים, ממנה לקרובי משפחתה מבני משפחתה אליה, מכתבים אישיים בינה ובין בעלה יעקב מייזל [חלקם מתוארכים - 'ראשון לציון כסליו תרס"ט, ותאריכים נוספים], יידיש ועברית. מכתבים מידידים [יעקב לובמן, מ. קרשבסקי, ואחרים].

לפרטים נוספים אודותיה ראה מוזאון ראשון לציון - 'אלבום משפחות'- ליבמן מרדכי.

כ 70 פרטי נייר בסה"כ. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות