מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $180
הערכה $500 - $600
נמכר ב $220
כולל עמלת קונה

אוסף ענק של גיליונות כתב העת החבד"י 'הקריאה והקדושה' ובהם עשרות רבות מנבואותיו בראשי תיבות של הרבי הריי"ץ שהתגשמו אח"כ במלואן. וכן רמזים נסתרים שפשרם (עדיין) לא נתגלה עד היום. ישנם המכנים אותם (להבדיל אלף אלפי הבדלות) "נוסטרדמוס החסידי".

כמו הרבה דברים בירחון זה בהם רב הנסתר על הגלוי, גם דמותו של העורך הייתה לוטה בערפל שנים רבות. השמועות טענו כי בשעה שהתחיל להופיע ירחון "הקריאה והקדושה" בהעלמת שם העורך, הבחין מאן דהוא, כיצד מדי חדש בחדשו מגיע אדם בלתי מוכר ל-770, נכנס הישר למשרדו של הרבי, יושב שם משך זמן, וחוזר כלעומת שבא מבלי לומר מילה לעוברים ושבים, כאשר תמיד, כחלוף ימים מספר מהביקורים המסתוריים, יוצא לאור הירחון "הקריאה והקדושה". רק שנים רבות אחר כך התגלתה זהותו של העורך, היה זה אהרן ה. הלוי הירש, שהיה עורכו של הביטאון "דאס אידישע ליכט" שהחליף את שמו לאהרן ה. לעוויט. הוא לא היה חסיד חב"ד, וכנראה שהרבי העדיף איש מקצוע מן המעלה הראשונה, למרות שלא היה חסיד חב"ד. מי היו שאר הכותבים דבר זה לוט בערפל עד היום, אם כי ישנן הרבה השערות בעניין.
בכתב העת היו הרבה מדורים חשובים, אך המעניינים ביותר היו מדורי הנבואות, הרמזים והנסתרות. חלקם לא נחשף גם כעבור שמונים שנה, עד ימינו אנו.
המדור הראשון הוא מדור 'אותיות פורחות', וכך כותב העורך: "אמר הכותב: כל קטעי המחלקה 'אותיות פורחות' נכתבו בחידות שאין לפותרן בשום אופן שבעולם, ורק כשיתגלה המפתח, ואנו מקוים לגלותו בקרוב, יפתח המנעול ויראו בכל קטע דברים טובים..."
המדור השני היה "שורות הפוכות" בהם ניתן רצף של
אותיות ללא פשר, אשר בפיענוח ראשי התיבות שלהם מתגלים דברים העתידים להיות בעולם.
כתב חידה אפייני לדוגמא: בגיליון מספר 41 (המופיע באוסף שלפנינו), מופיעה השורה ההפוכה הבאה "ואפזאבאאסאדגפזאוזאוזאעפהיאדדנאפעפדוזדכינבוגבאדודהאאאסאמזא".
ובגיליון חודש תמוז (המופיע אף הוא באוסף שלפנינו), מופיע הפיענוח בצורת פתיחת ראשי התיבות לכדי מילים באידיש המבשרות על פלישת בנות הברית לאירופה, כולל התאריך המדוייק! (הנבואה התפרסמה בירחון שלושה חדשים לפני הפלישה). מיותר לציין כי הפלישה הייתה סוד צבאי כמוס עד סמוך לתקיפה ממש. הנבואות חזו במדויק את סיומה של מלחמת העולם השנייה, את הבחירות באמריקה, ועוד.
(ראה 'שופרו של משיח', ניו-יורק, תשע"ו. ומאמרו המרתק של בימין חינקיס ב'המודיע' באותה השנה).

אוסף ענק המכיל כמעט את כל גיליונות הירחון וכן עותקים כפולים (כ-50-80 גיליונות, חלקם מפורקים). אידיש. מצב כללי בינוני טוב.

קטגוריה
חב"ד