Winner's Unlimited - מס' 097

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, פוסטרים וגלויות, ארץ ישראל, ציונות ונומיסמטיקה.

31 ינואר 2017
פתיחה $250
הערכה $500 - $700
נמכר ב $305
כולל עמלת קונה

עשרות מסמכים שיצאו לאור במסגרת "תנועת העם" מהשנים הראשונות להווסדה בשנות ה 40. לפנינו אוסף יחיד במינו של מסמכים פנימיים של חברי הארגון שחלקם לא נודעו עד כה. האוסף כולל מכתבים בכתב ידם של פעילים שונים בתנועה, ודברי דפוס שהודפסו במכונת כתיבה- המשקפים את פעילותה השוטפת של התנועה. 

בין המסמכים המופיעים:

* דפים ומכתבים בכתב יד מפעילי התנועה [באשר לקליטת עולים ארצה, ופרטים ארגוניים שונים].

* מחברת בכתב יד מאת חניך התנועה  מתוארכת ל 23/11/46 תחת הכותרת "קורס מדריכים נחשונים שנת תש"ז" - ששה עמודי מחברת כתובים משני צידיהם, בהם מפרט חניך התנועה את יסודות התנועה ואת מטרותיה על פי "שיחות" ששמע מדרג גבוה יותר. בתוך הדברים אפשר למצוא את הרוח המהפכנית אשר לוותה את התנועה כבר בראשיתה.

*  עשרות דפים פנימיים של חברי התנועה ביניהם: תשע כרזות שונות העוסקות במצע התנועה [רובן אינן מופיעות באוסף האפמרה של הספריה הלאומית]. תזכירים מטעם מזכירות התנועה באשר לעקרונותיה, תקנון התנועה, דפי סקירה של פעילות התנועה [בהדפסת סטנסיל],תמלילי ישיבות התנועה, מאמרים [בהדפסת סטנסיל] מאת חברים בתנועה [תחת הסווג- "פנימי"] מכתבים פנימיים לחברים, הזמנה רשמית לסמנריון התנועה, ועוד.

* אגרת תנועת העם- ביטאונה הרשמי של התנועה. לפנינו גיליונות התנועה שסווגו תחת הכותרת: לא למכירה- פנימי, רק לחברים. לפנינו הגיליון הנדיר מס' 1 בהדפסת סטנסיל מתמוז תש"ה 1945 שבו מופיעים עקרונות התנועה. וכן גיליונות 4-20 שרובם גליונות לא חתוכים. [בספריה הלאומית ישנם גיליונות 13-20, לפנינו גיליונות 1, ו 4-12 שאינם בספריה הלאומית], ושלשה גיליונות נוספים לא ממוספרים מהחודשים אוגוסט-אוקטובר 1946.

* ביטאון חברי תנועת העם "חיל העם" מס' 1, גליון החטיבה היהודית הלוחמת שיצא לאור באיטליה בהדפסת סטנסיל בעריכת ב. לובוצקי. נדיר מאד איננו מופיע בספריה הלאומית.

 תנועת העם היתה תנועה שהוקמה בראשית שנות ה 40 וכללה בתוכה סיעות שונות ביניהן סיעת "התנערות", מפלגת המדינה העברית, צעירים ממפא"י, אנשים מקרב ה"מכבי" ובוגרי תנועת "שבטי הבונים". בניסיון לקחת לידיה את ההנהלה של ענייני הישוב בארץ ישראל. מטרת התנועה כפי שכותבים המייסדים בתקנון היתה: הקמת שלטון עברי בארץ ישראל השלימה, שיכשיר את הארץ לקליטת המוני ישראל, יארגן את עליתם המהירה ארצה, והקמת גוף מדיני. התנועה שלחה זרועות לארצות אירופה השונות להפצת רעיונותיה, והיתה לה השפעה [בעיקר סמויה] על המהלכים אשר הובילו לתקומת מדינת ישראל. כיון שהתנועה עסקה בפעילות שברובה היתה חשאית, ועברה בין החברים עצמם, אין בידינו ידיעות היסטוריות נרחבות אודותיה. לפנינו אם כן אוסף בעל ערך היסטורי רב, החושף את פעילותה בשנותיה הראשונות ושופך אור על מהלכיה בשנים של טרם קום המדינה. 

מרבית המסמכים שלפנינו אינם מופיעים בספריה הלאומית.

בחלק מהמסמכים כתמי זמן, מרביתם במצב טוב.

קטגוריה
מסמכים היסטוריים