Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $300 - $500
נמכר ב $244
כולל עמלת קונה

מקבץ חשוב של 25 ספרים אשר היו שייכים לאדמור"ים וחתומים בחתימת ידם או בחותמתם.

* 14 ספרים אשר היו שייכים לאדמו"ר מספינקא רבי יעקב יוסף ווייס חתומים בחותמתו, ביניהם שו"ת יביע אומר מאת הרב עובדיה יוסף, משנה ברורה, טור, ספרי חסידות [דברי יואל] ועוד.

* ספר מלכיאל ווארשא תרל"ו  חתום בחתימת ידו ובחותמתו של האדמו"ר יחזקאל אשלג [זקן אדמור"י אשלג].

* מהרש"א הארוך  על מסכת פסחים, עם רשום בעלים בכתב ידו של  רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם, האדמו"ר מסטראפקוב. וכן שני ספרים עם חותמתו.

* סדר עולם רבה השלם, עם הקדשה אישית בכתב ידו של רבי מרדכי יוסף ווינשטאק לנכדו, כסליו תשל"א.

* קדושת לוי השלם, ובירור הלכה יו"ד. על גבי שניהם רשום בעלים בכתב ידו של האדמו"ר מקוזמיר רבי פנחס טאוב.

* 3 חוברות "דאס אידישע ליכט" משנת תשט"ו אשר היו שייכות לרבי שמואל ואזנר [רשום בעלים במכונת כתיבה]. 

* הגדה של פסח של האדמו"ר מבוסטון.

* חובות הלבבות, ושמירות הלשון עם חותמת רבי ישראל חיים וייס האדמו"ר מספינקא- בני ברק.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים