מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $150
הערכה $250 - $300
נמכר ב $415
כולל עמלת קונה

אלה דברי הברית, מכתבים מגדולי ישראל, "להפר דת חדשה (אשר בדו מלבם איזה יחידים הדיוטים שאינם בני תורה) ליסד מנהגים שלא כדת משה וישראל", בהוצאת בית דין צדק דקהילת המבורג. 

ניצניה הראשונים של תנועת הרפורמה בגרמניה החלו בהנהגת "תיקונים" בסידורי התפילה, התפילה ב"היכל" שבעיר המבורג. במסגרת זו השמיטו הרפורמים מן הסידור את התפילות על הגאולה, הוכנס עוגב אל ההיכל והונהגו בו תפילות בשפה הגרמנית. את התיקונים ביססו הרפורמים על מקורות תלמודיים ורבניים, ופרסמו לשם כך ספר בשם "נוגה הצדק - אור נוגה" (דסאו תקע"ח), שבו הופיעו חוות דעת של רבנים מטעמם המצדיקים את עריכת התיקונים. ה'סידור המתוקן' נדפס בהמבורג תקע"ט בסמוך להקמת ה'היכל' TEMPLE הראשון [ואף הוא מופיע בקטלוג שלפנינו].

בתגובה נדפס ספר זה, המכיל עשרים ושתים תשובות הלכתיות מאת גדולי הרבנים בגרמניה, הונגריה, פולין ומדינות אחרות, המביאים ראיות מההלכה והפוסקים כי התיקונים אסורים מכל וכל. בין גאוני הדור שתשובותיהם מופיעות בספר: רבי יעקב מליסא בעל 'נתיבות המשפט', רבני פראג - רבי אלעזר פלעקלש ורבי שמואל לנדא, ה'חת"ם סופר' (מספר מכתבים), המהר"ם בנעט, רבי עקיבא איגר, רבי משולם זלמן הכהן (מהרז"ך) מפיורדה בעל 'בגדי כהונה', ועוד.

בתחילה התנגד ה'חת"ם סופר' להדפסת הספר, כי סבר שעצם העלאת הדיון בנושא, וניהול הויכוח עם אנשי הרפורמה עלול לחזק את כוחם ומעמדם של הרפורמים. יחד עם זאת, לאחר מעשה הסכים עם נחיצותו והשפעתו של הספר וכתב: "בק"ק המבורג הדפיסו קובץ אגרות מגאוני הזמן וקראוהו ספר דברי הברית ותלי"ת [ותודה לה' יתברך] פעל ישועות בקרב הארץ".

XVI , קלא עמ'. 22 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב מאד.

קטגוריה
ספרי תפילה