Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $1,000
הערכה $2,000 - $3,000
נמכר ב $1,488
כולל עמלת קונה

.J'accuse ...! Lettre au Président de la République אני מאשים...! מכתב אל נשיא הרפובליקה מאת אמיל זולא. דף השער של העתון"L'Aurore " פריז, 13 בינואר 1898, גליון מס' 87. צרפתית.

מאמרו המקורי של אמיל זולא אשר נתפרסם בעתונו של קלמנסו, להגנת אלפרד דרייפוס – מכתב גלוי אל נשיא צרפת, בו מאשים זולא את ראשי הצבא, את משרד המלחמה ואת בית הדין הצבאי כי הרשיעו ביודעין את דרייפוס בבגידה במולדת, וכי הינו למעשה חף מכל פשע. פרסום המכתב הסנסציוני עורר הדים רבים בצרפת ובאירופה כולה. המאמר שנכתב באומץ רב הוביל לכך שזולא עצמו נתבע לדין בידי השלטונות על הוצאת דיבה, נדון לשנת מאסר, וכתגובה נמלט לאנגליה במטרה להמנע מהעונש שנגזר עליו. זולא שהה בלונדון במשך כשנה, עד שהותר לו לשוב לצרפת.

הסופר והפובליציסט הצרפתי אמיל זולא [1840-1902], היה מתומכיו העיקריים של אלפרד דרייפוס כשזה הואשם ב 1895 בבגידה במולדת ובריגול לטובת גרמניה. בינואר 1898 פרסם את המאמר שלפנינו בו הוא פורט אחת לאחת את העוולות שנעשו כלפי דרייפוס מצד הרשויות בצרפת: 'לו יאבדו כל יצירותי, אם דרייפוס אינו חף מפשע... איני רוצה שארצי תישאר שקועה בתוך שקר ועוול' כתב. פרסום זה הווה מפנה דרמתי בפרשיה שהסעירה את צרפת ואת אירופה כולה, הוא הביא ל'מחאות האינטלקטואלים" שקראו לעריכת משפט חוזר בדרך לזיכויו המוחלט של דרייפוס שהתרחש ביוני 1906 עת הכריז בית המשפט לערעורים כי דרייפוס חף מפשע, דרייפוס הוחזר לצבא הצרפתי והועלה לדרגת מייג'ור והוענק לו אות אביר לגיון הכבוד בטקס פומבי [כתשובת המשקל מצד השלטונות בצרפת על 'טקס ההשפלה' הפומבי אותו עבר כשהואשם]. מאמרו זה של זולא התפרסם מאד בשעתו והיה לאחד המסמכים הנקראים והמוכרים ביותר לכל בן תרבות ברחבי העולם המערבי מהתקופה.

[1] דף 59x41 ס"מ. מצב טוב. שיקום אמנותי של השלמת שוליים עם פגיעה באותיות ראשונות של התיבות בצד שמאל של הדף. מספר שורות הודגשו בידי כותב אלמוני מהתקופה.

קטגוריה
מסמכים היסטורים חשובים