Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $250 - $300

אפי רברבי, ביאורים על שו"ע אבן העזר עם פירוש בית שמואל [מהדורה בתרא של הספר] וחלקת מחוקק. דפוס ר' הירש בן חיים מפיורדא. שער מאויר בתחריט עץ. 

לא כרוך [כריכה הושאלה מספר אחר], ללא שדרה, דפים מנותקים. כתמי זמן.

[2] קצב דף.

מצב בינוני.

קטגוריה
ספרי קודש