מכירה פומבית מס' 107

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים - עמלת רוכש 22%

8 מאי 2018
פתיחה $120
הערכה $200 - $400

ארבע דפי שמירה וקמעות, אחד דיו על קלף והיתר קמעות מודפסות על נייר, ראשית המאה ה 20.

* קמיע דיו על קלף עם לחש: 'ימומאס ממרמיא שער' וכו'. 10x2.5 ס"מ.

* קמיע גדול מודפס עם איורים קבליים ונוסח השבעה נגד עינא בישא וכל מין דבר ומגפה ושדין ורוחין ולילין עינא אוכמא, צירופי שמות, ושמות מלאכים ועוד. 28x35 ס"מ. קרעים עם פגיעת טקסט קלה.

* שמירה למגפה רח"ל בדוק ומנוסה מהרב הצדיק מוהר"ר משה טייטלבוים זצללה"ה אב"ד דק"ק אוהעל. טבלה עם צירופים אותיות, לחשים ופסוקים. דפוס הר"ש צוקערמאן. 23X16 ס"מ.

* קמיע מודפס למזל טוב עם שמירה לילד, שיר המעלות ופסוקי 'מכשפה לא תחיה'. 19x13 ס"מ.

מצב כללי טוב.

קטגוריה
כתובות, שויתי, וקמעות