Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $200 - $250
נמכר ב $110
כולל עמלת קונה

הגדה של פסח אויך... טייטשי עז זיינין ארבע יסודות.

[2] נד דף, מהדורה ראשונה ביידיש שנדפסה במקביל למהדורה בעברית עם אותם הסכמות. בשער נדפס ציור ארבעה עמודים עם שמות העמודים - הפירושים שבספר.

אוצר ההגדות 306. כתמים. נקבים בודדים. מצב טוב.

קטגוריה
הגדות עם פירושים