Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300

אוסף מסמכים ופריטים הקשורים בארגון פס"ח- [פינוי סעד חללים],מל"ח [משק לשעת חרום],וחברה קדישא.

* דע מל"ח [משק לשעת חרום] חוברת בהוצאת מטה מל"ח ארצי, אייר תש"מ 1980. תצלומים בנושא תכניות חרום מקומיות. בספריה הלאומית ישנן חוברות מסדרה זו החל משנת תשנ"א החוברת שלפנינו איננה מופיעה בספריה הלאומית.

* חוברת 'תרגיל מל"ח [משק לשעת חרום] לועדה המקומית מטעם עירית ביאליק, דצמבר 1990: תדרוך לתרגיל לשעת חרום שהתבצע בקרית ביאליק כולל הוראות ושמות בעלי תפקידים. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* שני סרטי בד לקשירה על הזרוע עם הכיתוב: 'פס"ח' ו'פסח סדרן'.

* דפי הצהרת התנדבות של פעילים שונים בפס"ח בהדפסת סטנסיל.

* דפים בהדפסת סטנסיל מטעם החברה' קדישא קריית ביאליק.

6 פריטים בסה"כ. גדלים ומצבים שונים.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות