מכירה 116

מטבעות זהב, ספרי קודש, הגהות וחתימות, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

12.9.19 שטנר 3 ירושלים
פתיחה $100
הערכה $120 - $150
לא נמכר

באר מים חיים על חומש בראשית, דברי תורה לפי סדר פרשיות השבוע. מספרי החסידות הקדומים והחשובים ביותר. מאת האדמו"ר רבי חיים מצ'רנוביץ. עותק חסר.

לפנינו המהדורה הראשונה של 'באר מים חיים' כספר בפני עצמו, (בשנת תק"ף 1820, נדפס בסדילקוב לראשונה פירוש 'באר מים חיים' כפירוש נוסף בין שאר הפירושים בתוך החומש), אך ממהדורתנו ואילך הוא כבר נדפס כספר בפני עצמו.

בשער לא נזכר מקום הדפוס, אלא "כש"נ [-כמו שנדפס] במאהלוב", למרות שגם במהדורת החומש הוא לא נדפס במאהילוב אלא בסדילקוב, אך בשער שם נכתב "במאהילוב". (ראה: י’ יוסף הכהן, הדפוס העברי בטשרנוביץ, ארשת, ג, תשכ"א, עמ’ 295‬).

רבי חיים טִירֶר מטשרנוביץ' [ת"ק-תקע"ח], מגדולי תנועת החסידות, רבה של העיר טשרנוביץ'. נקרא על שם ספרו שלפנינו בעל ה'באר מים חיים', חיבר גם: 'סדורו של שבת' ו'שערי תפילה'.

[1], רג דף. בעותק שלפנינו חסרים 22 דפים ראשונים ו-3 דפים אחרונים. (דף השער קיים). 24 ס"מ.

מצב בינוני. כתמי זמן. נקבי עש. קרעים זעירים בשער, ללא פגיעת טקסט. חסרה כריכה.

 

קטגוריה
חסידות