מכירה 116

מטבעות זהב, ספרי קודש, הגהות וחתימות, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

12.9.19 שטנר 3 ירושלים
פתיחה $100
לא נמכר

ספר בית דוד חלקים א-ב (בשערים נפרדים), ספר יסודי על הלכות שחיטה וטריפות. מאת רבי דוד קאמין. שתי חתימות בעלות של הגאון רבי נחום זאב ברזובסקי אחיו של הרבי מסלונים.

חתימת בעלות בעמוד השער "נחום זאב בערעזאווסקי, באראנוויץ, אדר א' תרצ"ג". 

רבי דוד קאמיןשו"ב בקהילת טשכנוב ובירושלים. ספרו בית דוד יצא לאור בעשרות מהדורות והוא נחשב היסודי להלכות אלו. 

רבי נחום זאב ברזובסקי, אחיו הגדול של האדמו"ר רבי שלום נח מסלונים בעל 'נתיבות שלום'. ייסד וכיהן ברבנות בית הכנסת של חסידי סלונים בתל אביב ובבני ברק.

83; 97 עמ'. 29 ס"מ; מצב טוב. כתמי זמן. כריכה פשוטה. 

קטגוריה
חסידות