Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $100
הערכה $200 - $300
נמכר ב $317
כולל עמלת קונה

בית מזוזה כסף, עבודת פיליגרן. תימן, המאה ה 19.

אורך: 12 ס"מ.

מצב טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות