Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017

פריט 304

ברכה מודעה ואזהרה! שיהיו זהירים לאכול רק במקומות הכשרים. הראי"ה קוק

הכרזה גם באנגלית - כדאי להעתיק את הציטוט ממנו במקום התרגום שלי!!!!!!!!!!!

פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $159
כולל עמלת קונה

כרזה חשובה מאת הראי"ה קוק [חתומה בדפוס בחתימתו] לעורר את המבקרים בארץ ישראל לבל יהינו לאכול במקומות שאינם מוחזקים בכשרות:

"בברכת אהבה נאמנה לכל אורחינו היקרים הזקנים והצעירים אשר באו זה מקרוב לארצנו הקדושה, אני מוצא לי חובה קדושה להעיר את לבבם שיהיו זהירים לאכול רק במקומות הכשרים ולא יסמכו על החזקה הסתמית...". דפוס סלומון, ניסן תרצ"ב.

שלוש שפות, עברית, אנגלית וגרמנית.

מדות: 35x49 ס"מ.

מעט כתמים, חורים [חלודים] להשחלת חוט לתליה, מצב טוב.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים