מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $200
הערכה $250 - $300

מספד גדול מאוד, על מות הרב הגדול, כליל המדע, הגביר המפורסם רבי יחיאל מיכל איטינגר, הנקרא בפי כל רבי מיכלי ראווער, מראשי ונכבדי קהל עדת וארשא. מאת שאר בשרו רבי שמואל יוסף הלוי לנדא, אב"ד קעמפנא, בעל ספר כור הבחינה, בן הגאון רבי ישראל יונה הלוי לנדא, בעל ספר מעון הברכות.

מפרט: טז דף. 22 ס"מ. שני שערים.

מאפיינים ייחודיים: נדיר מאוד. 

רקע: הנספד, רבי מיכלי ראווער, זכה לשתי שולחנות, תורה וגדולה התאחדו על שולחנו. המחבר נפטר בדמי ימיו בן ל"ז שנה סמוך לזמן הדפסת הספר ביום י"ג כסלו תקצ"ז.
ראה בספר הנוכחי דף ה,ב ובספר נחלת עולמים (וארשא תרמ"ב) עמ' 17.

מצב: טוב. דפים ראשונים רופפים. כריכה פשוטה.

קטגוריה
ספרי מוסר, מחשבת ישראל ומדעים