Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $400 - $600
נמכר ב $439
כולל עמלת קונה

"מתגשם חזון הדורות: קמה מדינת ישראל" . גיליון "הארץ" מיום א', ז' אייר תש"ח 16.5.1948. "במעמד מועצת העם וקהל מוזמנים ולקול שירת (התקוה) הוכרז על עצמות העם בארצו והקמת הממשלה הזמנית".

כתבות נרחבות בנוגע להכרזת העצמאות של מדינת ישראל. בין הכותרות "בוטלו כל חוקי 'הספר הלבן' מ-1939 שאר החוקים הקיימים בארץ ישארו בתוקפם". בעמוד הראשון נדפס נוסח מגילת העצמאות, ותצלום של בן גוריון בעת הכרזת העצמאות, ותצלומים של חברי "מנהלת העם".
[4 עמ']. 58x53 ס"מ.
סימני קיפול, חורים זעירים במרכז הדף בסימן הקיפול. מצב טוב-טוב מאוד,

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות