Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $400 - $600
נמכר ב $915
כולל עמלת קונה

גליון עיתון 'הצופה' המכריז על הקמת מדינת ישראל. כותרתו:'מדינת ישראל קמה - תחי!'. יום א', ז' אייר תש"ח 1948.

הגליון יצא עם הכרזת האו"ם על הקמת מדינת ישראל. בגיליון כתבות נרחבות אודות הכרזת האו"ם על הכרה במדינת ישראל. במרכז עמ' השער תצלום של תיאודור הרצל בצבע. בעמ' האחרון בקשה מעניינת לכלל אזרחי ישראל "כספך למדינת היהודים למימון המלחמה, ולציוד הצבא... כספך דרוש לעם עוד היום הזדרז!"

4 עמ' [1] דף, נייר עיתון. עברית.

סימני קיפול. מצב טוב מאוד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות