Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $400

13 גלויונות עתון העתיד- בטאון ה'הסתדרות החלוץ העולמית', ורשה שנות ה 30.

בגליונות סיקור נרחב של פעילות ארגון "החלוץ" בפולין, נאומים של דוברי התנועה בכנסים השונים, תמונות מארץ ישראל, ענייני תרבות, שירה, חלוציות ועוד. השתתפו בו כותבים שונים. ביניהם: יהודה אבן שמואל, א. יערי, ש. לביא, אבא שץ. י. טבנקין ואחרים.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
מסמכים היסטוריים