Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

דברי גאונים, מאת רבי חיים אריה הכהן, מק"ק סיגוט. תרס"א 1901. עם חותמת בעלים של האדמו"ר רבי אלטר מנחם מענדיל האגער מבארשא.

חותמת: "אלטר מנחם מענדיל האגער בה"ה שליט"א אבדק"ק בארשא יצ"ו".

כריכה חדשה. מצב טוב מאוד.

האדמו"ר רבי אלטר מנחם מענדיל האגער מבארשא. תרנ"ז - תש"ד [1897-1944] נולד לאביו רבי פנחס בארשא שהיה בנו של הרה"ק האמרי ברוך מוויז'ניץ. חתן דודו הרה"ק בעל ה'אהבת ישראל' מוויז'ניץ. כיהן כרב בקהילת בארשא עוד בחי אביו, עד לרציחתו באושוויץ בכ"ט אייר תש"ד (לפי דעה אחרת נרצח בגטו סעליש ב-א' כסלו תש"ד). חתנו היה האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא.

[4] רי דף. 30 ס"מ

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות