מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $4,000
הערכה $6,000 - $7,000
נמכר ב $5,612
כולל עמלת קונה

קונטרס דרוש לשבת תשובה בכתב יד קדשו של הבן איש חי ובו מפלפל בעניין תשובה ע"י הרהור ותשובה ע"י דיבור ובדין שכר על מצוות שהרהר אותם במחשבה ולא עשה בפועל ממש. וכן דן בעניני תשובה מאהבה ותשובה מיראה ועוד ועוד.

בעמוד א' של כתב היד מזכיר הרי"ח זלה"ה "דרוש ד' לשבת תשובה שם בדף ט"ז ע"א חקרתי…" לקראת סיום כותב המחבר: "אל ש-ד-י יהיה בעזרתינו וישמרנו ויעזרנו אכי"ר".

[14] עמ'. דיו על נייר משבצות. 13X10.5 ס"מ. אוטוגרף בכתיבת חצי קולמוס אופיינית עם מחיקות ותיקונים. מצב טוב מאוד. כרוך בכריכת עור חדשה.

קטגוריה
חכמי בגדד