Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200
נמכר ב $317
כולל עמלת קונה

כרוז בשם י. משורר ר"מ ישיבת התימנים "אור המזרח", המתאר מכלי ראשון את רדיפת הדת שנעשתה כלפי שומרי המצוות במחנות העולים התימנים בשנות ה 40.

בתוך הדברים הוא מספר: "המדריכים של העולים התימנים... דורסים ברגל גאוה על קדושי האומה ולועגים לכל ענין שריח דת נוסף הימנו...המדריך אינו נותן להם להתפלל שחרית... אנחנו התימנים נאמנים למעמד הר סיני, מוטב נו לחזור לתימן ולא לחיות כאן חיים מרוקנים מכל תורה ומצות... המבשלת מערבבת כלים של בשר בחלב... המדריך לועג לתפילה ומנהל ביניהם תעמולה אנטי דתית בכלל. הוא גילח להם את הפאות בתער באמרו: בארץ ישראל צריכים להיות נקיים כמו חיילים ולא נאה לגדל פיאות כמו בגולה... אין לנו צורך במנהגים גלותיים..."

גודל: 31x19 ס"מ.

קרעים בחלקה התחתון של הכרזה. מעט סימני קיפול. מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים