מכירה פומבית מס' 107

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים - עמלת רוכש 22%

8 מאי 2018
פתיחה $100
הערכה $200 - $400

הגדה לא מסורתית, הדפסת סטנסיל עם איורים. ארץ ישראל, שנות ה 40. קבוצה לא מזוהה.

ההגדה כתובה בצורת מחזה עם מספר קריינים. במספר מקומות בהגדה מופיע הביטוי 'חברי תנועתנו' או 'חברי החוג' מבלי שצויין שם הקיבוץ [או תנועה] אשר הוציא את ההגדה. מקטעים מסויימים ניתן להניח הנחות שונות באשר למקורה של ההגדה אך לא עלה בידינו לקבוע בוודאות את מקורה.

מופיע טקסט 'מה נשתנה' מעניין המתייחס לשינויים שהתחוללו בקבוצה: 'שבכל הלילות אנו מסובין כאן כולנו יחדיו, חברי החוג ואורחים... במועדון המסיבות ולא במועדוננו שהובטח לנו מימים ימימה... שבפסח זה מסובין אנו לראשונה זוללים וסובאים, נזכרים בדוממים והשקטים... שבכל פגישותנו נואם רק אחד הפעם - רבים!... שבכל הפגישות רק חמשה, והלילה הזה חמשים וחמשה!', או למשל בטקסט 'יזכור' מופיע: 'נזכור בגאון וביגון את הנופלים וביניהם חברי תנועתנו' מבלי שצויין שם התנועה. כמו"כ ישנם קטעים המתייחסים לעלייה המתגברת ארצה: 'בא היום והם מגיעים מחנות הם הולכים ובאים דרך שבעה ימים משבעים ארצות הם באים ועוברים...'. ועוד.

שער מעטפת. 17 דף. חסרה כריכה אחורית. נייר חום נוטה לשבריריות. כריכה קדמית ושני הדפים האחרונים מנותקים. קרעים בשולי הכריכה הקדמית. כתמים בכריכה. מצב בינוני.

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות