Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $300
נמכר ב $342
כולל עמלת קונה

הגדה של פסח לא מסורתית חפצי-בה תשכ"ד 1964.

ההגדה פותחת בשירי אביב מקוריים. בעמ' 6 טקסט מעניין המכוון לקליטת עליה: "ועל ארץ קולטת עולים ברבבות שיבאו אלינו להתערות בגבולנו לתת שכם עמנו בבנין וביצירה..", כמו"כ מופיע טקסט "יזכור" המתייחס לנופלים בקרבות בנין הארץ, ילדים שנפטרו בצעירותם, וחללי הגטאות בשואה. כן מופיעה 'הכרזה' מעניינת "על שנת חברות טובה בביתנו ועל חיים עשירי תוכן וסיפוק על גידול דור צעיר וחסון שידע להמשיך את הדרך אחרינו לחיים..." ועוד.

28 עמ'. 22 ס"מ.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות