Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $300 - $400
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

הגדה של פסח עם ביאור המרבה לספר [מאת רבי ידידיה ווייל]. קראלסרוא, תקנ"א [1791].
מהדורה ראשונה. נב דף, נייר עבה. המחבר רבי ידידיה המכונה טיאה נתנאל ווייל היה בנו של בעל ה'קרבן נתנאל' ותלמידו של רבי יהונתן אייבשיץ. אך הוא העלים את שמו, ולכן אף נתן 'הסכמה' לפירוש כדי שלא ידעו מיהו המחבר (!)
אוצר ההגדות 355. כתמי זמן, מעט כתמי יין. מצב טוב-טוב מאד.

קטגוריה
הגדות עם פירושים