Winner's Unlimited - מס' 109

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 אוגוסט 2018
פתיחה $300
הערכה $400 - $600

הגדה של פסח, עם ציורים בפתוחי נחושת. טריאסטי, תרכ"ד [1864]. בסוף ההגדה תווים של "פזמוני ליל פסח על נגינות, כפי מה שנהגו אבותינו מימים קדמונים", אדיר הוא, אדיר במלוכה, ואחד מי יודע. מהדורה עברית עם תרגום איטלקי עמודה מול עמודה.

הגדה זו יצאה על ידי אברהם חי מורפורגו, ובה 58 פיתוחי נחושת מאת ק' קריכמאיר (C. Kirchmayr) כמעט בראש כל עמוד, וחתימתו בראשי תיבות על כל ציור, עם הסברים מתחת לכל איור.
יערי 898; אוצר ההגדות 1216. מההגדות המפוארות בתולדות הדפוס, עם מספר רב של ציורים יותר מכל ההגדות שקדמו לה בדפוס.
[4], 40, 45-48,41-44, 49-64 [2] עמ'. עמ' 40-45 נכרכו בטעות שלא במקומם. כריכת קרטון אדומה מקורית עם כיתוב מוזהב בשדרה. קרעים חסרים בשדרה, גוף ההגדה במצב טוב למעט כתמים במספר דפים. מצב טוב-בינוני.

קטגוריה
הגדות של פסח