Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $120 - $150
נמכר ב $207
כולל עמלת קונה

מעלה בית חורין, עם פירוש מהר"ם אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים, פירושים נוספים ועם תחריטים. וינה, תקס"ד [1804].

ג דף. 24 ס"מ. עם דינים ביידיש שנדפסו באותיות צאינה וראינה. תחריטים פיתוח עץ בסיפור ההגדה ותחריטים קטנים של סימני הסדר.

אוצר ההגדות 468. נקבי עש בשוליים, מדבקות בשולי דפים אחדים. מצב טוב.

קטגוריה
הגדות עם פירושים