Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $70 - $100
נמכר ב $49
כולל עמלת קונה

*שמחת הרגל, הגדה של פסח עם פירוש מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א. למברג, 1864. אוצר ההגדות 1224. כתמים. מצב טוב.

*שמחת הרגל, הגדה של פסח עם פירוש מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א. קאלאמע, תרמ"א 1881. נז דף, בלי דפי הדרוש מבעל הש"ך. אוצר ההגדות 1586. בשער שלפנינו שנת הדפסה 1881, באוצר ההגדות 1880. מצב טוב.

 

 

קטגוריה
הגדות עם פירושים