Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $30
הערכה $120 - $220

* המלחמה והמצור, והיא להט החרב המתהפכת בין צרפת ואשכנז וסכסוכי צרפתים בצרפתים, מאת יצחק אייזק ראללער. אמסטרדם, תרל"ח 1878. הדפים הראשונים שוקמו בהדבקות.

* ספר אהלי שם: יכלכל דבר-משפט יעקב בן יצחק מבני שם מעיר מאדריד בית ספרד, בשנת חמשת אלפים ומאתים וחמישים ליצירה אשר נחרץ עליו משפט מות על דבר עלילת דם ילד נוצרי. ונמצא הילד חי בעיר גראנאדא, וצדיק מצרה נחלץ (סיפור, בעקבות עלילת הדם באונגאריה). מאת יוסף כהן צדק. לונדון, תרמ"ג 1883.

* האנוסים: ספור מימי האינקויזיציה בספרד, ע"פ ספרה של גרציה אגולאר והספק "עמק הארזים" מעובד ע"י ש. ש. קמטורוביץ. ורשה, תרפ"ג 1922.

* ספר חיי (זכרונות), מאת שלום שוורצברד. תל אביב, תרצ"א 1930.

* מערב במזרח, תולדות הצלבנים בארץ-ישראל, מאת ש. אוסישקין. תל אביב, תרצ"א 1931.

* ששה ימי תהילה (מלחמת 1967), מאת אביעזר גולן. תל אביב, 1967.

קטגוריה
ספרי היסטוריה