Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $100
הערכה $300 - $400
נמכר ב $134
כולל עמלת קונה

'הרמת קרן התורה' מאת רבי נחום לאנדא מיאזליוויץ. אודות סיבת הצרות והתלאות שהגיע אל בני ישראל ואופן תקונם.

העותק האישי של האדמו"ר רבי אברהם ברנדווין מסטרעטין. בנו של האדמו"ר רבי אורי ברנדווין מאוזיפולה. כיהן כאדמו"ר בפיאטרה-ניאמץ' שברומניה ופעל רבות בתקופת השואה לעזרת הפליטים שהגיעו מפולין. לאחר השואה עלה לארץ והתיישב בחיפה, בה הקים את בית מדרשו. נפטר בשנת תשל"ג.
בדף הראשון חתימת ידו של 'הק' אברהם ברנדווין מסטאניסלאב יע"א".

לב, דף נייר. 17 ס"מ.

מצב: טוב. דף שער מנותק חלקית. כריכה מקורית מעט מנותקת.

נדיר! אינו נמצא בספריה הלאומית. לא מוזכר בביבליוגרפיה.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות