Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $150

חיבור בהלכות שחיטה בדיקה וניקור מאת רבי יצחק בן אריה יוסף.

עברית ואידיש עמודה מול עמודה. כולל הל' שחיטה באידיש. המחבר ידוע בעיקר בפעלו אודות ספרים שההדיר להוציא לאור. לפנינו חיבור עצמאי ולא ידוע פרו עטו של המחבר.

VIII, 67 עמ'. 22 ס"מ.

כריכת קרטון ישנה. כתמים.

מצב טוב.

קטגוריה
ספרי קודש