Winner's Unlimited - מס' 105

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 פברואר 2018
פתיחה $120
הערכה $200 - $400
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

חוברת נדירה ובה דין וחשבון שנתי העשרים ותשעה של חברת דורשי ציון בקייפטאון שבאפריקה - תרפ"ז-תרפ"ח. עברית ואנגלית.

שער המעטפת עם ציור דמיוני מרשים בו נראה הרצל רכון על מעקה הקונגרס מביט לירושלים, לצד ציור מלאך האוחז ביהודי הרכון ומורה באצבעו אל עבר ציון [ליליאן], והמלים: 'אם אשכחך ירושלים תשכך ימיני, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים'. בעמ' השער שמות הנשיאים והמנהלים.

חברת 'דורשי ציון' בנשיאות י. שווארץ ומ. גורלאנד שכנה ברחוב התקוה בקייפטאון. לפנינו דו"ח שנתי המפרט את פעילות החברה, הוצאותיה והכנסותיה לשנת 1927. בין היתר מופיע בה סיקור של אירועים שונים: קבלת פנים פאר אונזערע קאנגרעס דעלעגאטען [אירוע קבלת הפנים לנציגי הקונגרס], הערצל יאהרצייט [אירוע יום היארצייט לזכרו של הרצל], קאמפיין קרן היסוד [מסע התעמולה של קרן היסוד], רשימות הוצאות והכנסות כספיים ועוד.

שער בעברית ובצדה השני באנגלית, החוברת ביידיש ובמקביל באנגלית מצדה השני.

חוברת נדירה. בספריה הלאומית מופיעות שתי חוברות בלבד של חברת 'דורשי ציון' מקייפטאון, האחת משנת תרס"ג והשניה משנת תרע"ב, הדו"ח שלפנינו איננו מופיע בספריה הלאומית ואיננו ברשומות הביבליוגרפיות.

11, 19 עמ'. 22 ס"מ. מעט כתמים בכריכה. מצב טוב מאד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות