מכירה פומבית מס' 094

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

19 יולי 2016
פתיחה $450
הערכה $800 - $1,000
נמכר ב $793
כולל עמלת קונה

חומש מאור עינים, עם ספר עין הקורא וספר עין הסופר, מאתי וואלף היידנהיים. רעדלהיים, בדפוס ובהוצאות המחבר, תקע"ח-תקפ"א, 1821-1818. חמשה כרכים.
‫בראשית. תקע"ח 1818. XII עמ’, [1], פז; כד,ד; נד. שמות. תקע"ח 1818. [1], פא; כח; עח. ויקרא. תקע"ט 1819. [1], נו; [1 חלק] כד; פ . במדבר. תק"ף 1820. [1], עג; טז; נ. דברים. תקפ"א 1821. [1], עא; יח; נב דף. 17 ס"מ.
חומש מדויק בתכלית הדיוק ומסודר בשלימות הסידור, שנערך ונדפס על ידי רבי וואלף היידנהיים. במרכז כל עמוד נדפס החומש מנוקד ועם טעמים, בצד העמוד נדפס ספר עין הסופר, ובתחתית העמוד ספר עין הקורא. עם הקדמה חשובה מאת רבי וואלף היידנהיים. בכל הכרכים ישנם הערות והוספות ממנו אודות עניינים בדקדוק ובמסורה. כך בחומש שמות יש מאמר יסודי אודות הטעם העליון והטעם התחתון בפסוקי עשרת הדברות. בכל חומש נוספו ההפטרות עם הערות דקדוקיות, עם שער מיוחד להפטרות. בסוף כל חומש נדפס סדר תפלות לשבת, עם פיוטים רבים כמנהג אשכנז כפי שחקרם רבי וואלף היידנהיים. וכפי שכתב עליו ה'חתם סופר' (חו"מ תשובה פט) "אלמלא הוא הפיוטים כבר נשתקעו ולא נאמרו".
כריכות עור מקוריות משופשפות עם הטבעת זהב. בספר בראשית מספר דפים מנותקים. מצב טוב. וינוגרד-רוזנפלד, רשומה 60335.

קטגוריה
ספרי קודש