מכירה פומבית מספר 093

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

5 אפריל 2016

המכירה תתקיים ביום שלישי, 5 באפריל 2016,  בשעה 17:00.

זמני תצוגה:

יום חמישי 31 במרץ 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום ראשון 3 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום שני 4 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

פתיחה $3,500
הערכה $5,000 - $6,000
נמכר ב $4,636
כולל עמלת קונה

[112] דף, 21*17 ס"מ. כתוב משני הצדדים, כתב ברור וקריא.
חיבור גדול על הלכות יורה דעה, עם מחיקות הערות והשלמות מאת המחבר. בכמה מקומות מביא המחבר מדברי רבו הנערץ ה'חתם סופר' והוא מכנהו: אמ"ו (-אדוני מורי ורבי). המחבר מזכיר בכמה מקומות את חיבורו "אורחות חיים" על שו"ע אורח חיים שיצא לאור, ואכן הדברים נמצאים בספר שנדפס.
רבי יהודה אריה ליב הלוי לוינגר (תקע"ד-תרל"ז) נולד בבאניהאד, והיה תלמיד מובהק של ה'חתם סופר', ולאחר מכן תלמיד של נכדו ה'חתן סופר', ושל האדמו"ר בעל הקדושת יום טוב מסיגעט. בשנת תרי"ז התמנה לרבה של קראסנא, ולאחר מכן היה רב בבייאה. ראה אודותיו בספר החתם סופר ותלמידיו עמ' קסז-קסח, ובספר חכמי הונגריה עמ' 395. מחבר החיבור שלפנינו כתב חיבור בשם "אורחות חיים" על השלחן ערוך, ובו כתב גם הלכות מרבו החתם סופר. בשנת תרכ"ח נדפס החלק על שלחן ערוך אורח חיים, אולם לא נדפס יותר. בשנת תש"ב הוציא בן המחבר ספר "משה אמת ותורתו אמת", ובו מה שכתב אביו בשם רבו החתם סופר. רבי יהודה אריה לוינגר חיבר גם את הספרים שאגת אריה (וינה תרכ"ח), ובן משכיל (פאקש תרס"ה).
כריכת בד. דבק לחיזוק בכמה דפים. דיו דהוי במספר מקומות ומעט קרעים. מצב בינוני-טוב. יתכן והחיבור אינו שלם. 
   

קטגוריה
כתבי יד אשכנז