מכירה פומבית מס' 089

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה ואומנות יהודית

15 יולי 2015
פתיחה $1,800
הערכה $3,000 - $4,000
נמכר ב $2,196
כולל עמלת קונה

קובץ של חידושי תורה על מסכתות הש"ס, חידושי אגדה ודרשת הספד מאת רבי שלמה זלמן טריר מפרנקפורט. 26 דף ממוספרים וכתובים משני הצדדים בכתב ברור וקריא. 33 ס"מ. בשוליים תיקונים והוספות. כתב יד הכולל חידושים על המסכתות: פסחים, ביצה, קידושין, חולין, דרשת הספד וחידושי אגדתא. רבי שלמה זלמן הכהן טריר נולד בפרנקפורט בשנת תקי"ח [1758], והיה למרביץ תורה ומורה הוראה בעיר פרנקפורט למעלה משישים שנה. כיהן כדיין בבית דינו של בעל ההפלאה. לאחר פטירת בנו של בעל ההפלאה, נתמנה לרב הקהילה. הגאון רבי עקיבא איגר כתב לו אגרת בשנת תקפ"ב [1822] ובה מתארו: "ידידי הרב הגאון הגדול המפורסם נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק מו"ה זלמן טריר ראב"ד ור"מ דק"ק פרנקפורט". כרוך בכריכת חצי עור חדשה כתמי זמן. בדף 25 חיזוק בשולי הדף ללא חיסרון טקסט. מצב טוב מאוד.

קטגוריה
כתבי יד מאשכנז