Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $500
הערכה $1,500 - $1,800
נמכר ב $3,572
כולל עמלת קונה

חידושי תורה בסוגיא דתרי ותרי והמסתעף, לא נדפס מעולם.

רבי מרדכי וינקלר, תר"ה - תרצ"ב (1845-1932). היה רב וראש ישיבה בעיר מאד בהונגריה. למד בישיבת פרשבורג ונסמך להוראה על ידי הרב אברהם שמואל בנימין סופר, בעל ה'כתב סופר'. מחבר שו"ת 'לבושי מרדכי'. מהמשיבים היותר גדולים בדורו ומרביץ תורה לאלפים. מהישיבה שהקים במאד בשנת תרס"א [1901] יצאו תלמידי חכמים ומורי הוראה רבים. חתנו (בזיווג ראשון) היה הרב יוסף צבי דושינסקי, ממנהיגי העדה החרדית בירושלים.

[6] עמודים, 20X24 ס"מ, דיו על נייר, כתיבה אשכנזית.

מצב טוב מאד, שורות ישרות, כמה כתמים זעירים.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז