Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $600

חמשה פרסומים נדירים מטעם קיבוצים שונים. שנות ה 40 עד שנות ה 60.

1. עין השלשה ביום עליתנו על הקרקע, חשון תשי"א 1950. חוברת שיצאה לאור כמה חודשים לאחר הקמת הקיבוץ ביוני 1950. בחוברת תאור מפורט אודות השלבים השונים שעברו על בני הגרעין של הנוער הציוני מאמריקה הלטינית לאחר שקיבלו הכשרה בקיבוץ ניצנים, ועד עלייתו על הקרקע של קיבוץ עין השלשה.

2-3. שני פרסומים של קיבוץ רביבים: 1. רביבים חג המים- סוכות תשט"ז. חוברת שיצאה לאור י"ג שנים לאחר שנוסד הישוב העברי הראשון בנגב, לרגל חג קבלת המים המתוקים. בחוברת סקירה היסטורית החל משנות השלשים עת נרכשו אדמות בידי יהודים. מלווה בתצלומים ממראות הקיבוץ. 2. רביבים- קבוצת החוגים והנוער העובד יומן מספר 143 כ' תשרי תשט"ז 6.10.55. בטאון הקיבוץ בהדפסת סטנסיל עם איורים.

4. 20 לקיבוץ בארי תש"ז-תשכ"ז. דפוס בארי. חוברת ובה תצלומים היסטורים רבים הסוקרים את 20 שנותיו מיום הווסדו.

5. רמת השופט קבוץ השומר הצעיר. עתון הקיבוץ ליום 7 שנים לעליתנו על הקרקע 2 בנובמבר 1948. חוברת בהדפסת סטנסיל. סקירה נרחבת אודות התפתחות הקיבוץ מיום הקמתו בשנת 1941. כולל קטעים מחברים בקיבוץ.

חמשת הפרסומים נדירים ואינם מופיעים בספריה הלאומית. [בטאון 'רביבים'- מופיעות בספריה שנים אחרות].

גדלים ומצבים שונים.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות