Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $150
הערכה $200 - $300

חסד לאברהם ג' חלקים - על עשרה מאמרות, סדר הבריאה, ומאמרי שבת על פסוק 'ויכולו'. מאת האדמו"ר רבי אברהם מסלאנימא הבית אברהם (סלונים). חותמות של האדמו"ר רבי אברהם בצלאל נתן נטע בידרמן בנו של האדמו"ר רבי אלעזר מנדל מלעלוב. מהדורה ראשונה. יוזעפאף. תרמ"ה 1886.

מפרט: לט, כה, סה, דפים. 30 ס"מ.

מצב: טוב מאוד, מעט כתמי זמן.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות