Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $250
הערכה $600 - $900
נמכר ב $586
כולל עמלת קונה

טלאי צהוב מבד. במרכזו מופיע מגן דוד בשחור. הטלאי נישא על גבי בגדו של יהודי יליד העיר ניש [יוגוסלביה], בשנות השואה.

בעל הטלאי בצעירותו עבד כפועל בחברת רכבות יוגוסלבית. בזמן מלחמת העולם השניה כאשר החלו המשלוחים למחנות ולתאי הגזים, הצליח לחמוק מעיני הנאצים ע"י זיוף מסמכים אישיים והשתמשות בשמות לועזיים. למעשה הוא ומשפחתו היו היהודים היחידים מקהילת יהודי ניש אשר שרדו את תקופת השואה. הוא עלה ארצה בשנת 1948 והקים משפחה. לאחר פרישתו לגמלאות עסק בהנחלת זיכרון השואה במסגרת הרצאות שנתן לחיילי צה"ל.

על פי תקנות הרייך הגרמני משנת 1938 על כל יהודי בשטח הכיבוש הגרמני לענוד טלאי צהוב. נקבע כי הטלאי יהיה לפחות בגודל עשרה סנטימטרים, הוא עוצב בצורת מגן דוד ובתוכו הכיתוב ' 'judeאו כמגן דוד בלבד ללא כיתוב. על פי ההוראה הטלאי נישא על הבגד בצד שמאל של החזה, או על הזרוע הימנית מתחת לבית השחי. יהודים ששכחו את האות בצאתם לרחוב, או שהאות לא תאם את ההוראות, היו צפויים רשמית לעונשי  קנסות ומאסר. בכניסות הבתים בורשה נרשמו אזהרות שלא לשכוח את הסרט. בהודעה של היודנרט בביאליסטוק מיום 26 ביולי 1941, נמסר כי 'לפי אזהרת השלטונות, יהודים שאינם נושאים את הטלאי הצהוב על חזם ועל גבם יענשו עונש חמור – עד מיתה בירייה'.

מצורף כרטיס נכה של הנ"ל וקורות חייו שנכתבו בידי בנו.

גודל: 10x7 ס"מ. בד מוכתם מעט.

קטגוריה
שואה ואנטישמיות