Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $400
הערכה $600 - $800
נמכר ב $537
כולל עמלת קונה

מתווה מקורי לכרזת 'יזכור' לחללי לוחמי הלח"י. גזרי נייר מודפסים מודבקים היוצרים פסיפס של הכרזה שממנה נעשו העותקים המושלמים שהופצו לאחר מכן.

במרכז תמונת מייסדו ומפקדו הראשון של ארגון הלח"י אברהם שטרן הידוע בכינויו המחתרתי "יאיר" (על שם אלעזר בן יאיר ממפקדי המרד הגדול נגד הרומאים), שחוסל על ידי הבולשת הבריטית בפברואר 1942. מעליה הכיתוב: "ביום כ"ה בשבט תש"ב נפל מכדורי השלטון הזר" ושמו- יאיר. מתחת לתמונה הדבקות נייר מודפס הנושא את הכיתוב: "דם לח"י נשפך בירושלים ובתל אביב, בחיפה וביבניאל, ברעננה ובמבואות כפר עטה בהרי הגלילי ובמרחבי הנגב.". תחתיו נייר נוסף מודפס מודבק: "ביום כ"ה בשבט יזכרו העם את חללי לח"י לוחמיו גבוריו! כבוד לזכרם!". מימין ומשמאל על שני ניירות מודפסים נוספים עשרות שמות חללי ארגון הלח"י שנפלו בקרבות על הארץ.

גודל: 65x50 ס"מ. מוצמד למצע קשיח לשמירה.

כתמי זמן. סימן קיפול במרכז. קרעים בשולים.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים