Winner's Unlimited - מס' 105

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 פברואר 2018
פתיחה $120
הערכה $200 - $400

ארבעה כרוזים נגד נסיונות הסוכנות היהודית ועליית הנוער להוציא את ילדי יוצאי מרוקו מרשות הוריהם ולהעבירם על דתם. ארץ ישראל, שנות ה 40.

* כרזה הקוראת לצאת ולהרים קול רעש גדול לקראת הגעתה של אוניה ובה 5000 ילדים ממרוקו העתידים להגיע ארצה ללא הוריהם ועומדים בסכנת העברה על דתם ע"י הסוכנות היהודית לכשיגיעו ארצה. 'ילדי מרוקו... זרע קודש הם, הוריהם חינכו אותם לתורה תמימה ויראת שמים. ההורים נשארו במרוקו, הילדים הופקרו לחסדי הסוכנות היהודית הציונית... מפטמים ילדי קודש חמץ בפסח ואתה עוצם עין? הה, אחריות כבדה מנשוא. בידו של כל אחד מאתנו להציל נפשות ילדי מרוקו ובידו של כל אחד מאתנו לעמוד על דמם ולסייע ע"י שתיקתו להסוכנות היהודית להכריתם לעולמים ח"ו...' לאחר מכן מופיעים פרטי כינוס החרום בירושלים בעיצומו של חול המועד פסח בשל נחיצות השעה. 30x25 ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב.

* שלשה כרוזים הקוראים לבוא ולהשתתף בכינוסים ובהפגנות בהשתתפות רבני עדת מרוקו רבי ישראל אבוחצירא ורבי רפאל טולדנו, רבי ש. נחמני, רבי משה חסקלוביץ, רבי דוב סוקולובסקי ורבי עמרם בלוי: 'למען ההגנה על בנינו... מפני המצודות והחרמים השונים הפרושים לרגליהם לצודם לתרבות אנשים חטאים... ע"י פתויים והסתות ללכדם לקבוצותיהם לבתי חינוך שונים, ולמועדונים כאלה המוכנים לכך..., 'ילדים נלקחו במרמה מהוריהם... לא עת דומיה עתה...". גודל זהה: 18X13 ס"מ.

דפים חומים. מצב כללי טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות