מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $250
הערכה $400 - $600

חידושים על מסכת ערכין מאת רבי יצחק ארדיט ובנו רבי שלמה ארדיט.

מפרט: [2], קן, פה דף. 29 ס"מ. מהדורה ראשונה.

רקע: המחבר היה מגדולי אזמיר, ותורה וגדולה התאחדו על שלחנו, עלה לארץ ישראל ושהה בא מעט, ואח"כ שב לעיר הולדתו אזמיר, שם נח נפשיה בשנת תקע"ב בן נ"ד שנים בלבד. את חיבורו לא זכה להשלים והגיע רק עד דף כא מדפי המסכת, ומשם והלאה השלימו בנו וקרא לחידושים 'פחות שבערכין', בסופו קונטרס 'שם שלמה' מבן המחבר חידושים ודרשות, וכן דרשות מהמחבר. 

מאפיינים ייחודיים: בשער ספר חתימת בעלים: שלח לי במתנת בנו של רב מחבר נ"י צעיר חי אברהם הלוי ס"ט - מחכמי אזמיר, בנו של רבי מירקאדו סעדיה הלוי בעל ספר נוה צדק (שאלוניקי תר"א), שם נדפס מחידושיו ודרשותיו (אנציקלופדיה לחכמה טורקיה עמ '205).

מצב: טוב מאוד, מלבד מעט נקבי עש זעירים מאד בתחילת הספר. כתמי זמן. כריכה ישנה עם שדרה משופשפת.

קטגוריה
ספרים עם הקדשות