Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $250
הערכה $400 - $600

כד קרמיקה לבן, עם תבליט נאה של רות המואביה לוקטת שיבולים, למטה מופיע הכיתוב: 'RUTH'. סביב תבליטים זעירים של שיבולים בעבודת חריטה עדינה.

גובה: 19 ס"מ. קוטר מירבי: 10 ס"מ.

כתמים, מצב טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות