Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $80
הערכה $200 - $300
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

DELEGATE'S TICKET - תעודת ציר עבור נציג ישראל בקונגרס הציוני ה 17 מר אברהם הרפלד. הקונגרס התקיים בבאזל בשנת 1931.

בכרטיס מילוי פרטיו האישיים, חתום בחתימת יו"ר בית דין הקונגרס, ומזכיר האכסקוטיבה. בגבו הוראות לשימוש בכרטיס בשלש שפות [עברית, גרמנית, ואנגלית]. באותו קונגרס נדחתה הצעת הרוויזיוניסטים להצהיר על השאיפה להקמת מדינה עברית משני צידי הירדן. לאור זאת הם פרשו מהקונגרס.

18x12 ס"מ. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות