מכירה פומבית מספר 093

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

5 אפריל 2016

המכירה תתקיים ביום שלישי, 5 באפריל 2016,  בשעה 17:00.

זמני תצוגה:

יום חמישי 31 במרץ 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום ראשון 3 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום שני 4 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

פתיחה $4,000
הערכה $6,000 - $7,000
נמכר ב $4,880
כולל עמלת קונה

קטע מהספר 'ביכורי אביב' מאת רבי יעקב אריה גוטרמן - האדמו"ר מראדזימין בכתב יד קדשו.
[2] עמ', 17*21 ס"מ. כתב יד גדול וקריא. קטע מדברי תורה לפרשת ויקהל, מספרו 'ביכורי אביב'. הספר נדפס מכתב ידו, בפיעטרקוב, תרצ"ו.
כתב יד קדשו של האדמו"ר מראדזימין ידוע כסגולה. האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור, סיפר שכשברח בעת השואה, אביו בעל ה'אמרי אמת' נתן לו כתב יד של האדמו"ר מראדזימין ואמר לו שזה 'סגולה לשמירה'. והוא הוסיף שהוא ידע בבירור שזה דבר נדיר ביותר שאביו מגדיר משהו כסגולה ובמיוחד כשמירה, ואחר השואה כשהאדמו"ר ה'לב שמחה' השיג כתב יד ממנו הוא שמח מאוד. ראה עוד בספר 'לבם של ישראל', מסכת חייו של האדמו"ר, עמ' שצז - שצט.
רבי יעקב אריה מראדזימין [תקנ"ב – תרל"ז] מאבות החסידות בפולין, בנעוריו הסתופף אצל 'החוזה מלובלין' ו'המגיד מקוזניץ' ואחר כך אצל 'היהודי הקדוש' ורבי בונים מפשיסחא. לאחר פטירת רבי יצחק מוורקא, החל לכהן כאדמו"ר בראדזימין. הוא האריך ימים ונחשב כ'זקן האדמו"רים' בדורו ובעל השפעה רבה. התפרסם כאיש קדוש ובעל מופתים ורבים נהרו לחצרו, בהם אדמו"רים נודעים ורבנים מפורסמים. מנכדיו הקרואים על שמו, האדמו"רים שליט"א מגור ומאמשינוב. 
חורים זעירים במקום הקיפול. מצב טוב-טוב מאוד.
 

קטגוריה
כתבי יד אשכנז