Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $120 - $150

כתובה בכתב יד. דעליאטיץ [דליטיש, גרמניה], שנת 1879.

שם החתן: דוד זאב בן רבי מיכאל. שם הכלה: באשין בת רבי אברהם חיים. העדים: ר' יוסף מאיר. ור' ישראל בר גרשון.

גודל: 17X21 ס"מ. סימני קיפול. 

מצב בינוני.

קטגוריה
כתובות