Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300

כתובה בכתב יד, שנת 2274 לשטרות [המנין על פי ספירת יהדות תימן]: 'שנת תרין אלפין ומאתן ושבעין וארבע שנין לשטרי למנינא דרגילנא לממני ביה'. שם החתן: צאלח אבן סלימאן. שם הכלה: צבייה בנת יוסף כבאני.

בצדה האחורי כיתוב טיוטה של כתובה אחרת שלא מולאה בשלמות.

[1] דף נייר 16x18 ס"מ. סימני קיפול. כתמים.

מצב בינוני.

קטגוריה
כתובות