Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $80 - $120
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

כתב ישר. אגרות החכם יצחק שמואל ריגיו מילידי גוריציאה אשר הריץ לשד"ל, מאת יצחק חיים קסטיליוני איש טריאסטי. חלק ניכר מהספר מופיע בגליונות לא חתוכים.

מבוא והערות מאת המו"ל. שער בעברית, ושער נוסף בלטינית.  האגרות המופיעות הן מראשית המאה ה 19, ובהן תוכן מעניין רב הכולל בין היתר דקדוק לשון הקודש, הבנת דברי חז"ל, ועניינים אישיים שבין השנים.

49 עמ'. 23 ס"מ.

מעט קרעים בעיקר בשער הקדמי והאחורי. 

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
ספרי ביבליוגרפיה ושונות